logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre druhákov

 1. VÝUKOVÝ MATERIÁL NA CSS
 2. TÉMY NA OPAKOVANIE Z CSS
 3. Vypracované témy na opakovanie CSS

 4. VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PROGRAMOVANIA
 5. Kompletný manuál k PYTHONU BLAHA
 6. MANUÁL K JAZYKU PYTHON
 7. ÚVOD DO GRAFIKY PYTHONU
 8. Inštalačka na PYTHON 3.9.1

 9. ARCHITEKTÚRY POČÍTAČOV
 10. MOTHERBOARD
 11. PROCESOR
 12. PAMÄTE
 13. Komponety počítača pre 2. a 3.ročník

 14. TÉMY NA PÍSOMKU Z ARCHITEKTÚR
 15. VYPRACOVANÉ TÉMY NA PÍSOMKU Z ARCHITEKTÚR
 16. TÉMY NA PÍSOMKU Z HWW II.ROČNÍK
 17. VYPRACOVANÉ TÉMY NA PÍSOMKU Z HWW II.ROČNÍK

 18. MULTIMÉDIA I
 19. MULTIMÉDIA II
 20. DESKTOP PUBLISHING
 21. ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA PDF
 22. ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA HTML
 23. PRVÁ ČASŤ ZADANIA ZZ HTML
 24. KONVERTOR Z PDF DO HTML

 25. MANUAL CAD SYSTÉMY I
 26. OPAKOVANIE CAD SYSTÉMOV I
 27. VYPRACOVANÉ OPAKOVANIE CAD SYSTÉMOV I
 28. SCHÉMATICKÉ ZNAČKY NA MERACÍCH PRÍSTROJOCH
 29. TEÓRIA K ZADANIU OSCILATORY

 30. AUTOMATIZÁCIA LEVICE
 31. AUTOMATIZÁCIA OLOMOUC
 32. AUTOMATIZÁCIA MOJA ÚPRAVA
 33. REGULÁTORY
 34. ZÁKLADY PRIEMYSELNEJ ROBOTIKY
 35. ROBOTY
 36. OBRÁBACIE STROJE S RIADIACIM SYSTÉMOM