logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre prvákov

 1. MANUÁL HTML
 2. VZOROVÝ HTML SÚBOR
 3. VZOROVÝ HTML SÚBOR PDF FORMÁT
 4. Opakovanie HTML
 5. Vypracované opakovanie HTML

 6. Charakteristika rastrovej a vektorovej grafiky
 7. BITMAPOVÝ GRAFICKÝ EDITOR - SKICÁR
 8. Inštalátor Inkscape -vektorový grafický editor

 9. Komletná teoria technického kreslenia
 10. TK Teória 1
 11. TK Cvičenie 1
 12. TK Teória 2
 13. TK Cvičenia 2
 14. TK Teória 3
 15. TK Cvičenia 3
 16. TK Teória 4
 17. TK Kótovanie
 18. TK Teória 5
 19. TK Cvičenia 5
 20. TKFořt
 21. OPAKOVANIE VŠEOBECNÉHO TECHNICKÉHO KRESLENIA

 22. TECHNICKÉ NORMY
 23. ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO KRESLENIA
 24. ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY
 25. ELEKTROTECHNICKÉ KRESLENIE DRGO
 26. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE
 27. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE KOŠICE

 28. Elektrotechnické materialy
 29. Elektrotechnické materialy OPAKOVANIE
 30. Vypracované opakovanie EOT

 31. TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČA I. KOMPLET
 32. VYPRACOVANÉ TÉMY OPAKOVANIA Z I.ROČ. HWW
 33. TÉMY OPAKOVANIA Z I.ROČ. HWW
 34. OBVODOVÉ PRVKY A ICH APLIKÁCIA
 35. OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 36. VYPRACOVANÉ OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 37. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV
 38. ZDROJ
 39. POLOVODIČE
 40. OPTIKA
 41. DIGITÁLNA TECHNIKA
 42. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV

 43. ELEKTROTECHNIKA DEXORIX
 44. MOJA ELEKTROTECHNIKA
 45. KLASICI
 46. STRIEDAVÝ PRÚD
 47. TROJFÁZOVÉ OBVODY
 48. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZARIADENÍM
 49. RIEŠENÉ PRÍKLDADY Z ELEKTROTECHNIKY

 50. PREINŠTALOVANIE WIN7 NA WIN 10