logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre študentov skráteného štúdia

 1. ELEKTRÁRNE
 2. ENERGETICKÉ ZDROJE 4.ročník
 3. Inštalované výkony a % podiely na celkovej výrobe v Slovenských elektrárňach(od str.33 výročnej správy)
 4. ELEKTRÁRNE BAKALÁRSKA PRÁCA
 5. OZNAČOVANIE ROZVODNÝCH SIETÍ A VODIČOV
 6. ELEKTRICKÉ STROJE
 7. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE ELEKTRO BAKALÁROV
 8. ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ 1.ČASŤ
 9. ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ 2.ČASŤ
 10. Odborná spôsobilosť Adlerka Ba
 11. Odborná spôsobilosť webzdarma
 12. ENERGETIKA 1(PUBLI)
 13. SILNOPRÚD LEVICE
 14. Prehľad Programov CAD pre elektrotechniku
 15. Úvod do CA...programov+Autocad2004cz cvičenia
 16. Inštalačka ProfiCAD 11
 17. Manuál na použitie ProfiCAD 11