logo Displej Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre prvákov

 1. Manual HTML
 2. Opakovanie HTML
 3. Vypracované opakovanie HTML

 4. Komletná teoria technického kreslenia
 5. TK Teória 1
 6. TK Cvičenie 1
 7. TK Teória 2
 8. TK Cvičenia 2
 9. TK Teória 3
 10. TK Cvičenia 3
 11. TK Teória 4
 12. TK Kótovanie
 13. TK Teória 5
 14. TK Cvičenia 5
 15. TKFořt
 16. OPAKOVANIE VŠEOBECNÉHO TECHNICKÉHO KRESLENIA

 17. TECHNICKÉ NORMY
 18. ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO KRESLENIA
 19. ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY
 20. ELEKTROTECHNICKÉ KRESLENIE CHMIEL
 21. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V INFORMATIKE
 22. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V ELEKTROTECHNIKE KOŠICE

 23. Elektrotechnické materialy
 24. Elektrotechnické materialy OPAKOVANIE
 25. Vypracované opakovanie EOT

 26. OBVODOVÉ PRVKY A ICH APLIKÁCIA

 27. OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 28. VYPRACOVANÉ OPAKOVANIE OBVODOVÝCH PRVKOV
 29. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV

 30. ZDROJ
 31. POLOVODIČE
 32. OPTIKA
 33. DIGITÁLNA TECHNIKA
 34. TEST Z OBVODOVÝCH PRVKOV

 35. OPAKOVANIE ZO ZÁKLADOV ELEKTROTECHNIKY

 36. PREINŠTALOVANIE WIN7 NA WIN 10