logo banan Foto Drgo

Aktuálny čas

Ponuka študijných materialov pre tretiakov

 1. VÝUKOVÝ MATERIAL NA JAVASCRIPT

 2. Témy na vypracovanie z JS
 3. Vypracované Témy na opakovanie z JS

 4. Riešené príklady

 5. Komponenty počítača pre 2. a 3.ročník
 6. Tlačiarne
 7. Testovanie z tlačiarní
 8. Skenery
 9. Plottre
 10. Zobrazovacie zariadenia

 11. POLROČNÉ OPAKOVANIE Z PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ POČÍTAČA
 12. VYPRACOVANÉ TÉMY Z PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ POČÍTAČA


 13. HDD+SSD
 14. OPTICKÉ DISKY
 15. ZÁLOHOVANIE,ARCHIVÁCIA,KLONOVANIE
 16. ČO BUDE NA PÍSOMKE Z OPTICKÝCH MÉDIÍ......
 17. POLOVODIČOVÉ PAMÄTE